Tag

Himalaje

Browsing

Aby postępujące zmiany klimatyczne nie pozostawały jedynie w sferze teoretycznych rozważań, niezbędne jest ich stałe monitorowanie. Im więcej danych – z im bardziej zróżnicowanych miejsc – tym lepiej. Pod tym względem Himalaje są szczególnie istotne. Ze względu na bardzo ograniczoną działalność człowieka, można tam badać klimat w jego wyjątkowo czystej postaci. I tak też poczynili naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk. Właśnie podsumowali zmiany klimatyczne na Mount Everest.

Raport, który opublikowano w czasopiśmie Earth-Science Reviews, dotyczy przede wszystkim okolic Mount Everest. Jak jednak zaznaczają autorzy, potrzebne są dalsze badania – zwłaszcza w najwyższych partiach Himalajów, do których dostęp jest utrudniony.