Tag

Ameryka Północna

Browsing

W krótkowzrocznej perspektywie interes człowieka rzadko idzie w parze z interesem środowiska. Wręcz przeciwnie. Często wyraźnie z nim koliduje. Dzieje się tak pomimo starań aktywistów, ekologów, a także ostrzeżeń samych naukowców. Zasada „use it or lose it” jest jedną z przeszkód na drodze do tego, by chronić zagrożoną przyrodę.

Temat pojawił się ponownie przy okazji starań, jakie w 2020 roku poczyniła grupa Wyoming Outdoor Council. Dotyczyły terenów w pobliżu pasma górskiego Wind River, cennych ze względu na znajdujące się w nich złoża ropy naftowej. Jednocześnie to obszary wielkich migracji dzikiej zwierzyny, między innymi mulaka czarnoogonowego, jednego z jeleniowatych.